onsdag 17 juni 2015

Programmering med Touchdevelop.com

Jag har använt många olika programmeringsspråk i min undervisning men just nu använder jag Touchdevelop.com i Programmering 1 kursen. Varför då undrar du?

Eleven ser resultat

Ibland har elever en för naiv uppfattning om hur snabbt de kan göra ett onlinespel efter att de börjat programmera. Jag har då några val som lärare och det är att använda en färdig spelmotor med en ryslig massa färdig kod eller gå igenom en hel del syntax innan vi lyckas producera något som börjar likna ett spel. I Touchdevelop.com är det inte så svårt att få saker och ting att se ut som ett spel ganska fort utan att man behöver blanda in alltför avancerade algoritmer. Touchdevelop.com kan kanske då betraktas som en spelmotor men den är inte gjort enkom för detta syfte, vilket spelmotorer är. Jag kan få in andra sorters program i liknande kod utan att behöva starta om från början efter att jag kanske ”fuskat” genom att tidigare använda en spelmotor.


Eleven behöver inte ladda ner någon extra programvara

Eftersom Touchdevelop.com är ett skriptspråk så kan eleven köra sin kod direkt i en webbläsare istället för att först behöva använda någon övrig programvara som ska kompilera koden och sen köra den kod som kompilerats. Att kunna skriva koden direkt i webbläsaren är praktiskt på så sätt att jag kan använda vilket operativsystem som helst, Windows, Linux, MacOS , Android o.s.v. samt att eleven kan jobba med koden även i sin surfplatta eller mobiltelefon var eleven än är så länge den har en Internetuppkoppling.

Eleven kan dela med sig av sitt resultat snabbt

När eleven har programmerat klart sitt spel eller någon annan programvara så vill eleven visa vad den gjort. Att kunna visa en färdig produkt är något som ger mersmak för att lära sig mer. Med några få klick kan eleven skapa en webbapplikation i HTML5 av den kod eleven producerat i Touchdevelop.com och skicka en adress till sin kompis eller någon annan som den vill visa vad den gjort. Att ha möjlighet att publicera något så att hela världen kan komma åt det man gjort är viktigt i den globala byn vi lever i 2015. Man kan också exportera sin applikation till App Studio (Windows och Windows Phones), Cordova applikation för iOS, Android och Windows, Azure Web Apps samt några andra varianter. https://www.touchdevelop.com/docs/exporttoapp Jag tycker att det är viktigt att som elev på gymnasiet få se vilka möjligheter det finns att nå en världsvid marknad och kanske i framtiden kunna tjäna pengar på sin programmering.
Vän av ordning säger kanske att Touchdevelop.com inte är något objektorienterat språk så det går inte att använda i Programmering 1 kursen. Om man tittar på vad Skolverket skriver om Programmering 1 kursen så står det: ”Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska stödja objektorientering på ett påtagligt sätt.”

Så det går utmärkt att använda detta språk i t.ex. ett större projekt i Programmering 1 kursen och sen gå över till ett mer objektorienterat språk. Jag använder Java, som ett objektorienterat språk, senare i Programmering 1 kursen.tisdag 16 juni 2015

Skolverket naturvetenskap och tekniksatsning 2014-2016

Målet för Skolverket med denna satsning är att öka elevers och barns intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Denna satsning vänder sig till lärare och förskollärare samt till rektor, förskolechef och huvudman.

Skolverket ska lägga ut/lagt ut undervisningsstöd för lärare, man har genomfört/genomför en konferensserie för lärare och skolledare i gymnasieskolan. Man har också ett nationellt nätverk med NT-utvecklare (dock inte på gymnasienivå).

Konferenser

Konferensserierna riktar sig till gymnasielärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik samt skolledare. Anmälan till träffarna görs på Skolverkets webbplats några veckor innan respektive konferenstillfälle. 

Tid och plats

Ort
Datum
Västerås
12 november 2013
12 februari 2014
16 oktober 2014
Skelleftå
6 maj 2014
24 september 2014
18 februari 2015
Norrköping
19 november 2014
4 mars 2015
16 september 2015
Skövde
14 oktober 2015
2 mars 2016
21 september 2016
Kristianstad
18 november 2015
6 april 2016
5 oktober 2016
Stockholm
1 oktober 2015
18 februari 2016
17 november 2016
På varje ort arrangeras en konferensserie i tre steg utspritt över tre terminer.  
Jag var själv med i Skellefteå 18 februari 2015 och jag tror alla som jobbar med Teknik och Naturvetenskap kommer att tycka att konferenserna är intressanta.

På www.skolverket.se/nt under Gymnasieutbildning->Ämnesövergripande

Kan du läsa:
Ett sätt för dig som lärare att skapa helheter i elevernas utbildning är att samarbeta med kollegor i andra ämnen. Ämnesplanernas mål liknar ofta varandra, olika ämnen emellan. Även olika ämnens centrala innehåll kan ha många beröringspunkter som öppnar för ämnesövergripande arbetsområden. 
Du som har en eller flera kollegor som du planerar samarbeten med - här finns stödmaterial för dig. Alla material är användbara i enskilda ämnen också.

Nytt stödmaterial under våren 2016 programmering och kemi

Jag kommer tillsammans med en kemilärare att under hösten 2015 jobba fram ett material där vi arbetar med de tre aggregationsformerna, fast flytande och gas. Jag kommer i min kurs Programmering 1 att ta två elever och sätta ihop dem med tre elever som läser Kemi 1. Denna grupp ska sen utveckla en app som går att köra i en mobiltelefon/surfplatta och som ska simulera dessa aggregationsformer på något sätt. Tanken med detta är att genom att jobba med de modeller som finns för atomer och molekyler fördjupa förståelsen av atomer, molekyler och bindningar m.m. i Kemi 1 och i Programmering 1 lära sig grundläggande programmering samt jobba i skarpt läge med extern (kemi eleverna) uppdragsgivare. Förutom detta så ska de utveckla sin förmåga att jobba i grupp i projektform. Planera, genomföra och redovisa sitt resultat. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa dem att ha väl på fötterna när de i årskurs 3 ska göra sitt gymnasiearbete. Kommer att uppdatera hur det går under hösten på denna blogg.

måndag 8 september 2014

Den bästa lärarresursen

Vad är den bästa lärar resursen?
Det är andra lärare!
Därför vill jag slå ett slag för teachmeet. Vad är teachmeet? Kolla in denna film.

https://m.youtube.com/watch?v=SlSQYSnPUQY


En av de roligaste sakerna på Microsoft Global forum i Barcelona 2014 var när vi hade ett teachmeet med framförallt lärare från England och Skottland men även andra länder. Att få dela med sig av sina tips och trix under avslappnade förhållande är ett helt underbart sätt att få fortbildning på.

Jag missade tyvärr detta i Gävle http://teachmeet.pbworks.com/w/page/80582099/TeachMeetX men nästa gång det är i Gävle ska jag vara med!

Mer teachmeet och det kommer att förr eller senare leda till bättre resultat i skolan, tror...

Mikael Bondestam

fredag 13 juni 2014

21 Century Learning Design Microsoft Global Forum 2014 i Barcelona reflektion 3

Microsoft Global Forum i Barcelona 2014
En av förmågorna i 21CLD är samarbetsförmåga.

De fem nivåerna är:Att elever jobbar i par eller i grupp kan också inbegripa personer utanför klassrummet. Det kan vara elever från andra klasser eller skolor, experter utanför skolan o.s.v.
Delat ansvar är mer än att bara hjälpa varandra, eleverna måste ha ett gemensamt ansvar för arbetet och det resultat som produceras.
Viktiga beslut tas tillsammans som innehållet i deras arbete, planerna och metoderna för att genomföra arbetet däribland rollerna och ansvaret i gruppen och beslut angående den färdiga produkten angående design som påverkar det slutliga resultatet.
Elevernas arbete är beroende av varandra när alla elever måste delta för att gruppen ska lyckas med sitt arbete.
Genom att arbeta med sina elever enligt detta mönster ökar man förhoppningsvis elevernas samarbetsförmåga som är så viktig i vår internationella värld.
Mer om detta hittar du här: http://www.pil-network.com/pd/21CLD/Overview
/Mikael

måndag 19 maj 2014

Office Mix : Microsoft Global Forum 2014 i Barcelona reflektion 2


En av dagarna på forumet i Barcelona så fick vi en introduktion till ny programvara som Microsoft inte ännu hade släppt. Jag som spelat in en hel del filmer hajade till när man introducerade Office Mix som ett tillägg till Microsoft PowerPoint. Med detta tillägg kan du spela in dig själv och dina anteckningar ihop med din PowerPoint presentation. Man kan även lägga in flervalsfrågor m.m. Nu har jag testat och spelat in min första PowerPoint med Mix tillägget och resultatet ser ni här:
Har inte skaffat någon penna än så min handstil är inte den bästa :)  Tycker att det fungerade bra och jag tror med lite träning och kunskap om allt man kan göra så kanske det här blir riktigt bra.
Här är lite om vad man kan göra med Office Mix
Här är själva introduktionen av programvaran i Barcelona. Om ni vill se avsnittet med PowerPoint och Office Mix så spola fram filmen till 1 timme och 1 minut och börja titta där. 

Och här kan du ladda ner Office Mix men kom ihåg att du behöver Office 2013 eller nyare samt ServicePack 1 ifall du kör Office 2013.

/Mikael Bondestam

måndag 17 mars 2014

Microsoft Global Forum 2014 i Barcelona reflektion 1

Jag har varit i Barcelona och träffat lärare från en mängd länder och vill gärna dela med mig lite av alla intryck. Här kommer första delen av mina intryck.


På Microsofts Global Forum i Barcelona 2014 så jobbade vi mycket med 21 century learning design och jag ska här nedan försöka förklara vad det är.

De hela har att göra med den värld som vi lever i idag och vilka förmågor som våra elever måste utveckla för att klara sig så bra som möjligt i denna.

I och med att vi ständigt är uppkopplade till Internet så har vi möjligheter att komma åt en enormt stor och föränderlig kunskapsmassa om allt möjligt . Vi har också möjlighet att på helt nya sätt samarbeta med människor från hela världen. Eftersom kunskapsmassan är så föränderlig och stor så måste vi lära oss att dels hitta ny information och dels använda det vi redan vet i nya situationer.
 
Så vilka är delarna i 21 CLD? ( Det finns en femgradig skala när det gäller alla dessa delar. Tänkte ta upp detta i senare  bloggar. )

Collaboration - Samarbeta
Att lära sig samarbeta och jobba i grupp är viktigare än någonsin för att klara sig i denna internationella värld.

Knowledge construction - Kunskapsskapande
Begreppet "ha kunskap om" har gått från att betyda konsumera, komma ihåg och reproducera information till att betyda att den som lär sig aktivt konstruerar förståelse för att sedan skapa kunskap som är ny och användbar för personen ifråga. Aktiv förståelse kommer när den som lär sig är djupt engagerad i relevanta idéer, ämnen och frågor. Har möjligheter att se kopplingar, mönster och samband.

Self regulation - Självkorrigerande
Tidigare har det varit så att lärare har organiserat och dikterat elevers lärande. Det elever måste lära sig nu är att ta ansvar för sitt eget lärande. De måste lära sig att ta egna beslut baserade på tydliga lärande mål och kriterier för att lyckas. Planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete. Lära sig använda feedback på ett konstruktivt sätt.
 
Realworld problemsolving and innovation - Verklighetsnära problemlösning och innovationer
I en ständigt föränderlig och komplex värld blir det viktigare och viktigare att bli en innovativ problemlösare. Detta kan man utveckla genom att vara engagerad i verklighetsnära ämnen, möjligheter, utmaningar och problem för en verklig publik. Skapa, designa och testa sina lösningar och idéer.

Use of ICT for learning - Använda IKT i undervisningen
Istället för att bara använda IKT för att presentera och konsumera information använder man IKT för att förändra lärandet och upplevelserna i samband med lärande på helt nya sätt. Sätt som inte var möjliga förr.

Skillful communications - Skicklig kommunikation
I dagens samhälle finns det många sätt att kommunicera på. Inte bara muntligen eller skriftligen. Man kan använda bilder av olika slag, ljudfiler, film och en mängd andra former av digitala presentationer. Här gäller det att använda det format och den form som passar innehållet och publiken den är tänkt för.

…fortsättning följer.

söndag 26 januari 2014

2 000 000 lektioner senare

Om någon sagt till mig för fyra och ett halvt år sedan att jag skulle ha två miljoner visningar på min YouTube kanal skulle jag aldrig trott dem. Det är inte klokt vad undervisning med hjälp av Internet har ökat under de senaste åren. Idag finns det ingen matematik på gymnasienivå som du inte kan hitta förklarad på nätet. Att ta kontroll över sin egen undervisning och kunna hitta det jag behöver när som helst och var som helst, så länge jag har en Internetuppkoppling, är fantastiskt.

Behöver vi en skola med fysiska klassrum och behövs lärare nu när allt detta finns? Jovisst behövs både skola och lärare och det därför att skolan är så mycket mer än bara fakta och förståelse. Man behöver kunna mer saker än bara räkna matematik. Man måste lära sig problemlösning, utveckla samarbetsförmåga, initiativförmåga, kritiskt tänkande m.m. som är väldigt svårt att bara packa ihop i en fem minuters YouTubefilm.

Under dessa år har jag fått helt underbar feedback på det som jag gjort med denna kanal. Här kommer några kommentarer:

Måste tacka dig enormt mycket, jag pluggar naturvetenskap för att bli läkare och utan de här klippen skulle jag aldrig klarat mig till mvg nivå, du lär en grunden så bra att man kan bygga på resten själv! :D stort tack än igen ! :D  - dorel56

Mycket bra kanal! Tackar ödmjukast. Har klarat av Matematik A-E nu på 9 månader tack vare den här kanalen och boken "Matematik inför högskolan". Har lust att åka upp till Gävle och ge dig en ask choklad. Tack för en bra kanal i alla fall. – Alexander Ekholm

skulle bara vilja säga hur tacksam jag är för att du har skapat den här kanalen och hur mycket den har hjälpt mig genom mitt matte pluggande. Tack så in i nordens mycket!!!! <3 - GeggaMojjaaaaaaa

Måste säga att du gör ett förbannat bra jobb, efter att ha suttit sådär lagom koncentrerad på en 3 timmar lång mattelektion och inte fattat ett jotta, så är det sådär lagom bra att kunna gå in och kika på en 5 minuter lång video där man åtminstone får in det viktigaste! –Henrik Holmberg

Jag vet inte om du vet vilket bra jobb du gör! Jag går naturlinje, första året. De senaste två månaderna har jag legat på sjukhus och därför missat en hel del i skolan, bl a matte. Speciellt med Linjära Funktioner och Andragradsekvationer. Missat genomgångar osv. Imorgon har jag mitt första prov i matte B, och det enda jag har gjort är att kolla på vartenda klipp i spellistan "Linjära Funktioner". Jag kan säga att nu är jag on fire, känns hur bra som helst inför provet. Det enda jag är rädd för är att du ska tappa motivationen för att lägga upp filmer. -TheFCBayernMunchen

Ja, vad säger man … HELT UNDERBART känns det att läsa sådan.

Förutom detta så får man en hel del statistik från Google när man har en YouTube kanal och här kommer lite sådan och lite intressanta slutsatser man KANSKE kan dra av denna statistik.

Detta är Matematik EKG:t för Sverige

Det man ser är att i december och maj så är det rejäla toppar av visningar på min sida. Detta stämmer bra med att det är nationella prov i matematik under dessa månader. Tänk om man kunde få elever att börja plugga två veckor innan de nationella proven och inte bara ett par dagar innan. Antagligen skulle vi se rejäla förbättringar av elevernas betyg.


I statistiken ovan kan man utläsa att tjejer pluggar mer matte upp till 18års ålder än vad killar gör. Så att tjejer får bättre resultat i skolan är antagligen av den anledningen att det helt enkelt pluggar mer.

En intressant sak är åldern mellan 45-54 är så överrepresenterad om man jämför med de andra åldrarna (förutom 13-17). Det kan bero på att det finns en del mattelärare som använder mina filmer men jag tror att det också finns en hel del föräldrar som använder mina filmer för att hjälpa sina tonåringar. För man är väl en ca 45-54 år när man har tonåringar i huset? Detta får mig att tänka på hur lite man debatterar föräldrars engagemang i kombination med hur bra en elev lyckas i skolan.  

Jag har mycket mer funderingar gällande detta men det kan vi ta en annan gång.

Jag vill avsluta med att tacka alla som gett mig så fin feedback på min YouTube kanal och hoppas att den kommer att vara till nytta så länge YouTube existerar i denna föränderliga värld.


/Mikael Bondestam